Bloczki silka jako materiał budowlany i wykończeniowy

Nowoczesne materiały budowalne i wykończeniowe charakteryzują się znakomitą jakością i wytrzymałością. Do produktów godnych uwagi zaliczyć należy wyroby silikatowe. Do ich wytworzenia używa wyłącznie naturalnych składników, które nie oddziałują negatywnie na środowisko naturalne. 

Sposób wytwarzania bloczków silikatowych

W procesie produkcyjnym materiałów silikatowych wykorzystuje się 90% piasku, 7% wapna oraz 3% wody. Ze względu na zastosowane składniki, powstające wyroby nazywane są również elementami wapienno-piaskowymi. Za unikalne właściwości produktu końcowego w największym stopniu odpowiada proces autoklawizacji. Polega on na poddawaniu masy wysokiej temperaturze sięgającej 200°C oraz wysokiemu ciśnieniu około 1,6 MPa przez 8 godzin. Cały proces zachodzi w specjalnych autoklawach. W wyniku reakcji chemicznej łączenia wodorotlenku wapna z krzemem dochodzi do powstania uwodnionych krzemianów wapnia. Po zakończeniu procesu produkcyjnego powstają bloczki silka wyróżniające się znakomitą wytrzymałością na ściskanie.

Podstawowe zalety bloczków silikatowych

Produkty silikatowe charakteryzują się większą wytrzymałością i twardością od ceramiki budowlanej. Co ciekawe, w miarę upływu czasu dochodzi do samoutwardzenia się tego materiału, wskutek reakcji wapna z dwutlenkiem węgla. Zasadowy odczyn silikatów sprawia, że bloczki wykazują znakomitą odporność biologiczną. To popularny materiał budowlany o znakomitej odporności ogniowej. Bloczki silka zaliczane są do najwyższej klasy A1 i wytrzymują działanie ognia przez 4 godziny. Dodatkowo podczas pożaru nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji. Zastosowanie wyłącznie naturalnych składników sprawia, że bloczki są materiałem ekologicznym, który może być poddawany recyklingowi. Duża gęstość sprawia, że silikaty zapewniają dobrą izolację akustyczną i skutecznie tłumią dźwięki.

Wady silikatów

Pomimo wielu zalet bloczki silka mają również kilka wad. Do najważniejszych zaliczyć należy kruchość i duży ciężar. Przyjmuje się, że masa objętościowa silikatu wynosi od 1400 kg do 1800 kg na metr sześcienny. Te cechy znacząco utrudniają transport i prowadzenie prac budowlanych. Nieprawidłowe obchodzenie się z silikatami może doprowadzić do ich uszkodzenia bądź zniszczenia. Pracownicy budowlani często narzekają również na dużą twardość bloczków, utrudniającą ich obróbkę. Istotną wadą tego rodzaju produktów jest także niska izolacyjność cieplna kształtująca się na poziomie od 0,8 do 1,00 W/(mK). Dobry stosunek ceny do jakości sprawia jednak, że bloczki silikatowe są materiałem budowlanym, który cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów.