Konstrukcje betonowe w nowoczesnym budownictwie

Budynki obecnie wykonywane muszą być odporne na wiele czynników. Zastosowane materiały wysokiej jakości pozwalają zachować wszystkie parametry oznaczone w normach budowlanych. Nadal głównym materiałem konstrukcyjnym jest beton, czyli mieszanka cementu z kruszywem oraz dodatkami uszlachetniającymi. Dzięki takim komponentom można wpływać na zachowanie się mieszanki w trakcie wiązania, jak i po wyschnięciu masy. Beton towarowy dostarczany jest w formie gotowej mieszanki. Płynna forma pozwala na wypełnienie wolnych przestrzeni pomiędzy szalunkami. Ta cecha ułatwia tworzenie szkieletów budynków i wykonywanie wielu etapu prac jednocześnie. Tak przygotowane szalunki sprawią, że po zastygnięciu będzie to monolityczna masa o dużej wytrzymałości. Zwiększy to odporność budynku na uszkodzenia mechaniczne i siły działające na obiekt. Zalewać masa betonową można elementy poziome jak fundamenty i pionowe, jak i ściany nośne i filary słupów. Do transportu mieszanki można użyć pompy do betonu podłączonej do betoniarki.

Specjalistyczne zastosowanie mieszanek betonowych

Beton dzieli się na klasy o określonych parametrach. Pozwala to na określenie wytrzymałości betonu oraz dobranie produktu do zakresu prac budowlanych. Na indywidualne zamówienie producent może dodać do składu środki chemiczne zmieniające właściwości fizyczne betonu przygotowanego przez węzeł betoniarski. Poprawiona może być elastyczność mieszanki, dzięki temu brak jest mikropęknięć. Sama masa lepiej wypełnia wolne przestrzenie w szalowanych konstrukcjach. Dzięki temu struktura betonu jest jednolita i pozbawiona wolnych przestrzeni. W przypadku zagrożenia wodami gruntowymi stosuje się mieszanki cementowe o wysokiej wodoodporności.

struktura

Mogą one chronić piwnice i kanały samochodowe przed nasiąkaniem i skutkami przemarzania takich powierzchni. Przy konstrukcjach narażonych na duże obciążenie warto dobierać mieszki betonowe o wyższych parametrach wytrzymałości włącznie z tymi przeznaczonymi do zastosowań przemysłowych. W ten sposób wydłużony jest czas eksploatacji takiego obiektu.