Kariera w branży hotelarskiej

Jak ukazują badania statystyczne branża hotelarska jest jedną z najszybciej rozwijających się w ostatnich latach. Eksperci potwierdzają, iż wszelkie prognozy wskazują na to, że zatrudnienie w tym sektorze będzie systematycznie wzrastać. Zapotrzebowanie dotyczyć będzie pracowników wykwalifikowanych i co istotne – doświadczonych na różnych szczeblach. Czy studia związane z hotelarstwem i turystyką dają dostateczne przygotowanie do rozpoczęcia kariery w hotelarskiej branży? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Kondycja rynku pracy

Liczba hoteli rośnie w całej Polsce zarówno w miejscach, które położone są w atrakcyjnych obszarach turystycznych, jak i tych atrakcyjnych pod względem biznesowym. Zgodnie z rosnącą liczbą nowych hoteli wzrasta zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych i doświadczonych. Ostatnie miesiące na rynku pracy ukazują, iż zatrudnianie cudzoziemców w dłuższej perspektywie mija się z celem. O ową zależność zapytaliśmy eksperta – Mirosława Koszewskiego.

„Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej – zwłaszcza Ukraińcy, bo ich przyjeżdża do naszego kraju najwięcej doskonale sprawdzali się jako  tania siła robocza. Znajdowali oni głównie zatrudnienie w roli pokojówek, tragarzy i tzw. złotych rączek. Wiele kobiet pracuje również w kuchniach hotelowych, choć są to stanowiska związane ze zmywakiem, bądź pomocą szefa kuchni. Proszę zauważyć, że stanowisko obsługi recepcji, czy kelnera bywa najczęściej przeznaczone naszym rodakom. Powodem jest przede wszystkim bariera językowa, choć można zaobserwować również pewne różnice socjologiczne i kulturowe. W efekcie wyższe stanowiska są dla cudzoziemców niemożliwe do piastowania – naturalny cykl hotelarskiej kariery zostaje zaburzony. W konsekwencji tworzy się nisza i wzrasta zapotrzebowanie na doświadczonych pracowników…”

Doświadczenie to podstawa

Fundamentem dla wyższych stanowisk jest zatem nie tylko wiedza teoretyczna, ale także umiejętności praktyczne, które można nabyć wyłącznie drogą doświadczenia.  Warto podkreślić, że wiedza ta musi być nader rozbudowana, bowiem hotel jest miejscem pracy wielu specjalistów z różnych dziedzin. Począwszy od dyrektorów, managerów, organizatorów imprez, szefów oraz pracowników kuchni poprzez dekoratorów i recepcjonistów na tragarzach i sprzątaczach kończąc. Jak widać mnogość stanowisk niesie ze sobą wiele zróżnicowanych obowiązków co wpływa na wyjątkowość owej branży. Zanim jednak zdecydujemy się na robienie kariery w hotelarstwie, warto zapoznać się ze specyfiką tej pracy, zaznacza ekspert z portalu https://www.wszystko-do-hotelu.pl/.

Ścieżka kariery

Zdobywanie wiedzy i doświadczenia najrozsądniej rozpocząć już od szkoły średniej –  w technikum hotelarskim. Kolejny etap edukacji to również studia wyższe na kierunku hotelarstwo i turystyka. Nawet pomimo ukończenia tego rodzaju szkół niezbędna będzie wiedza teoretyczna i praktyczna z zewnątrz taka jak znajomość języków obcych, wysoka kultura osobista i znajomość kanonu savoir-vivre.  Jeśli chodzi o cechy charakteru – warto wykazywać cierpliwość, umiejętność komunikowania się, kreatywność oraz dyskrecję. Łącząc wykształcenie z powyższymi cechami i doświadczeniem sukces w branży hotelarskiej stoi przed nami otworem.